Fra tid til annen blir en minnepenn plassert i dette hullet. Denne minnepennen er en del av kunstprosjektet i Ekebergparken. Du kan kopiere å spre innholdet. Etter å ha gjort dette, legg minnepennen tilbake i hullet like under ansiktet på skulpturen Konkavt Ansikt laget av kunstneren Hilde Mæhlum slik at også andre kan bruke den.

De som finner minnepennen oppfordres til å sende en kommetar til.

               Spørsmål angående innholdet på minnepennen sendes også til denne epostadressen.